Generell informasjon

Postadresse
J&K MASKIN DA
Knut Richardsen
Rogstadåsen 9
3618 SKOLLENBORG

E-post
Tlf 915 59 885
Mobil 99 25 13 25

J&K Maskin tilbyr

Graving av og arbeid med tomtearbeid, transport av masser, vann/kloakk, vei, salg av stein og pukk.

Oppretting til asfaltering, kantstein, brostein.
Vintervedlikehold som brøyting, strøing og feiing.